اخبار

شرکت بلور گمین جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آورد

ردیف    سن    رشته تحصیلی سابقه کار تعداد
1 26 به بالا   فن آوری اطلاعات 2 3
2 26 به بالا    آزمایشگاه 3 2
3 26 به بالا حسابداری 2 3
4 26 به بالا مدیریت 4 1
5 26 به بالا خط تولید 2 2
6 26 به بالا تاسیسات 2 2